TAŞPAKON TÜRK FINDIĞI BASIN AÇIKLAMASI

TAŞPAKON TÜRK FINDIĞI BASIN AÇIKLAMASI

“İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu tarafından hazırlanan “En Tehlikeli İthal Gıda Maddeleri” listesinde Türk fındığı, kanserojen aflatoksin maddesi içerdiği gerekçesiyle ilk sırada yer aldı”

Birkaç gündür Türkiye’de ulusal basın bu haber ile yankılanıyor. Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini tek başına sağlayan Türkiye’de yılda ortalama 450 bin ile 600 bin ton arasında fındık üretiliyor. AB ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak doğu, Pasifik ülkeleri gibi 100’den fazla ülkeye yılda 240 bin ton fındık ihracatı yapan Türkiye, bu ihracattan yaklaşık 3 milyar dolar döviz girdisi sağlıyor. 400 bin kayıtlı fındık üreticisinin olduğu Türkiye’de 2 milyon kişi geçimini fındıktan sağlarken, İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu tarafından hazırlanan “En Tehlikeli İthal Gıda Maddeleri” listesinde Türk fındığının, kansorojen aflatoksin maddesi içerdiği gerekçesiyle ilk sırada yer alması manidardır. Böyle birşeyi ülke, millet ve camia olarak kabul edebilmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin yılda 500-600 bin ton rekoltesi mevcut iken buna karşılık İtalya ise ancak 125 bin ton civarında seyrediyorsa burada Türk fındığı üzerinde oynanan oyun açıkça ortadadır. Ayrıca bütün Dünya kabul etmelidir ki Dünya’nın en kalite ve randımanı en yüksek fındığı Türkiye’de üretilmektedir. Bu veriler ve kriterler apaçık ortada iken, İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu’nun yapmış olduğu açıklamayı gerçeklerden çok uzak, mantıkla ile bağdaşmayan, altında başka amaçlar yatarak birilerine ticari bir menfaate vesile olabilme yönünde atılmış bir adım olduğunu çok net görebiliyoruz. Dünya’da diğer ülkelerde üretilen fındığın kalitesi ve rekolteside rakamlarla ortaya konduğunda fındığa çok ihtiyacı olan Avrupa’nın maalesef Türk fındığını ucuza almak için uydurmuş olduğu aflatoksin hikayesi ile karşı karşıyayız. Asırlardır bir sorun ve engel yok iken bir sabah kalkıyoruz Türkiye’mizin en önemli ve getirisi en yüksek gıda ürünlerimizden biri olan Türk fındığı aniden yerden yere vuruluyor, itibarı düşürülmeye çalışılıyor, resmen bir karalama operasyonuna maruz kalıyor. Bu iddalara özetle yanıtımız “İtalya’nın Türk fındığına rakip olma şansı yoktur”

Şunu belirtmek isteriz ki uluslarası partnerimiz Euro-Toques Avrupa Aşçılar Birliği ile konu hakkında gerekli resmi yazışma yapılacak olup ayrıca İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu’na tepkimizi yine resmi bir yazı ile bildireceğiz. Ayrıca fındık ile ilgili hali hazırda üstünde çalıştığımız milli projeler ile bu tezin çürütülmesi için tüm gücümüzle varlık göstereceğiz. Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 federasyon ve bunlara bağlı 56 vilayette 56 dernek ile faaliyet gösteren Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu olarak mesleğimizin temelini oluşturan gıda ürünleri tarafında ülkemizin milli ve kültürel değerleri ile ekonomik getirisine zarar verilmek istenmesi durumunda gerekli tepkiyi göstererek, Taşpakon olarak yapılması gereken ne varsa Türkiye’de konu ile ilgili faaliyet halinde olan diğer STK’lar ve devlet kurumları ile her daim ortak bir çalışma içine gireceğimizi bildirmek isteriz. Dün Baklava, bir süre önce peynir bugün fındık. Yarın acaba hangi ürünümüz? Yapılmak istenen çok net değilmi? İşte bu noktada Türkiye’mizin, Türk Mutfağı’nın profesyonel temsilcileri ve usta unvanında sahipleri olarak bu milli bir görevdir ve üstümüze vazifedir. Tüm camiamızı mesleğimizi yakından ilgilendiren bu ve bunun gibi konularda daha duyarlı olmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Taşpakon Yönetim Kurulu