2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim kurulumuz 08.02.2020 tarihinde toplanarak 2.Olağan Genel Kurulun 23.02.2020 tarihinde saat 10:00’da Sheraton Hotel İstabul Ataşehir’de aşağıdaki gündem ile toplanılarak yapılmasına, çoğunluk sağlanamaz ise 01.03.2020 tarihinde aynı saat, yer ve gündem ile toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM
1.Açılış ve Yoklama
2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3.Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçilmesi
4.Faaliyet Raporunun Okunması
5.Yeni Dönem Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması
6.Organların Seçimi
7.Talep ve Öneriler
8.Kapanış