İNSANİ YARDIM KURULU


Fatih Demir Başkan
Dilaver Göktaş Üye
İsmail Can Üye
Rasim Çakıcı Üye
Ali Bakan Üye
Yılmaz Ede Üye
Özgür Dede Üye