OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Yönetim Kurulumuz 24.09.2017 tarihinde almış olduğu karar ile konfederasyonumuzun 29.10.2017 tarihinde saat 10:00’da Radisson Blu Hotel Istanbul Asia’da aşağıdaki gündem ile olağanüstü genel kurul toplantısı yapmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündem ile aynı yer ve saatte 10.11.2017 tarihinde toplanılmasına, genel kurul bildiriminin 14.10.2017 tarihinde konfederasyon resmi web sitesi www.taspakon.org.tr de ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama
2.Saygı duruşu ve Istiklal Marşının okunması
3.Divan Kurulu Başkanı ve katiplerin seçimi
4.Huzur hakkı ödemelerinin karara bağlanması
5.Dilek ve temenniler
6.Kapanış